Ugens-aktiviteter

Mandag aften mødes det lille kor kl. 18.45 og øver i Kirkecafeen. De synger nye og gamle salmer og synger meget gerne for på nye fællessalmer til Gudstjenester.

Tirsdag aften kl. 19.00 mødes Liberty. Et gospelkor der efter 10 år formår at blive bedre og bedre. Se meget mere om koret på denne side http://baptistmenighed.dk/gospel/ book dem og hør dem i kirken – Det er en forrygende oplevelse.

Onsdag fra kl. 12.30 er Cafeen åben. Tag dine børnebørn med til papirklip, mættelsesboller og saftevand. Inviterer dem, du kender med til litteratur, bibelstudier og slægtsforskning kl. 14.00. Der er også pc- og iPad-hjælp, og meget andet på programmet.
Kl. 15.00 er der kaffe.

Onsdag er kirkens mødeaften. Udvalg, råd, menighedsmøder og sommetider spisning og program. Hvornår fremgår af kalenderen.

Ugen igennem mødes spejderne i Ungdomsgården og i Reservatet. De laver et kanon arbejde for børn og unge. Se deres velfungerende hjemmeside http://tollose.dbs.dk

Seniorgruppen mødes den første torsdag i måneden kl. 14.00 i Kirkecafeen (Se programmet i menighedens kalender) Der er godt samvær og spændende foredrag, mange af byens borgere deltager i arrangementerne.

Familieaftener: Børnefamilierne mødes den sidste fredag hver måned i kirkecafeen.
Aftenerne rummer både spisning, program for børnene, Dineysjov på storskærm med bedsteforældrepasning og samtaler med Allan for de voksne.

De Gamle Drenge mødes månedligt og har deres udspring i spejderarbejdet. De har alle nået alderen for læsebriller og et par grå hår, og nu har de tid til kultur og nydelse.
Kontaktperson: Poul Anker Andersen

Menigheden har en lang tradition for at støtte og samarbejde internationalt. Vi har en venskabsmenighed i Priekule, Letland, støtter arbejde i Kenya og Tanzania.
Kontakt: Allan(a)baptistmenighed.dk