Gør-det-selv-gudstjeneste – Påskedag

Præludium

“Nu kommer fuglene igen”

Her sunget til Fællessang- hver for sig på DR1.

Fællessang – Hver for sig // DR1

'Lyse nætter' med Dafne, bror på guitar og lillesøster på blokfløjte ❤️

Slået op af DR1 i Lørdag den 4. april 2020

Nu kommer fuglene igen
Og lyset vælter pludselig ind
Det kommer gennem gennem alle sprækker, lyse nætter er tilbage

Alt hvad der rørte sig blev gemt
Da du var rejst var det så nemt
Men hjertet ved godt hvad det ønsker sig, at pynte sig for dig
Du er tilbage, du er hos mig
Du er tilbage, med varme dage, du er hos mig

Nu kommer lydene igen
Og verden vælter pludselig ind
Med parrasoller og sandaler
Bølger maler alt i sand
Jeg havde havde huset fuld af vind
Og nye frugter fløjet ind
Men hjertet ved godt hvad det ønsker sig, at pynte sig for dig
Du er tilbage, du er hos mig
Du er tilbage, med varme dage, du er hos mig

Alberte

Indgangsord

Esajas 43, 18-19

Husk ikke på det, der skete tidligere, giv ikke agt på fortiden; nu skaber jeg nyt, nu spirer det frem.

Velkomst
Hjerteligt velkommen til denne gør-det-selv-gudstjeneste. Dejligt, at I har lyst til at læse med. Gudstjenesten kan printes for dem der ikke har mulighed for at gå online. Derfor går enkelte dele også igen i forhold til min påske refleksion Påske på Trods.

Vi begyndte med at høre “Nu kommer fuglene igen”, sunget fra danskernes hjem. En bedre start på denne påskedag, kan jeg næsten ikke tænke mig i denne corona-påsketid. En stor del af landet, der sammen synger med på fællessang for fællesskabet, er noget af det, vi har brug for i denne isolationstid.

Jeg må indrømme, at det ikke var sådan en start, jeg havde ønsket på mit første præstejob. Men det går jo nok alt sammen. Jeg vil sige alle en utrolig stor tak til som menighed med al den opbakning og hjælp, vi har fået i denne tid, og ligeledes vil jeg opfordre dem, der har brug for en snak til bare at ringe.
Men i hvert fald hjerteligt velkommen.

Salme
Vi vil synge eller lytte med på påske ”Krist stod op af døde” her nyfortolket af Aera. En salme, som rammer dagens begivenheder perfekt ind.

Krist stod op af døde
i påske-morgenrøde!
Thi synger lydt og sjæleglad
hans menighed i allen stad:
Ære være Gud i det høje!

Krist stod op af døde,
afsonet er vor brøde!
Thi synger lydt og sjæleglad
hans menighed i allen stad:
Ære være Gud i det høje!

Krist stod op af døde,
i Himlen vi ham møde!
Thi synger lydt og sjæleglad
hans menighed i allen stad:
Ære være Gud i det høje!

Halleluja!
Halleluja! Halleluja!
Thi synger lydt og sjæleglad
hans menighed i allen stad:
Ære være Gud i det høje!

N.F.S. Grundtvig 

Bibel
Vi læser fra Matthæus kapitel 28, vers 1-8.
Efter sabbatten, da det gryede ad den første dag i ugen, kom Maria Magdalene og den anden Maria for at se til graven. Og se, der kom et kraftigt jordskælv. For Herrens engel steg ned fra himlen og trådte hen og væltede stenen fra og satte sig på den. Hans udseende var som lynild og hans klæder hvide som sne. De, der holdt vagt, skælvede af frygt for ham og blev som døde. Men englen sagde til kvinderne. »Frygt ikke! Jeg ved, at I søger efter Jesus, den korsfæstede. Han er ikke her; han er opstået, som han har sagt. Kom og se stedet, hvor han lå. Og skynd jer hen og sig til hans disciple, at han er opstået fra de døde. Og se, han går i forvejen for jer til Galilæa. Dér skal I se ham. Nu har jeg sagt jer det.« Og de skyndte sig bort fra graven med frygt og stor glæde og løb hen for at fortælle hans disciple det
.
Amen

Salme
En af de nyere påskesalmer, jeg selv holder mest af, er Iben Krogsdals “Opstandelsen er lige her.” Billedet på opstandelsen som det nære i øjeblikket samt det håb, som opstandelsen også giver, taler for mig om, hvad opstandelse er, og hvorfor vi som mennesker har brug for opstandelsen i vores liv.
Salmen kan høres her spillet fra Langå kirke:

Opstandelsen er lige her
Du står
ved siden af det menneske der planter
et frø på vintergraven uden vanter

Opstandelsen er lige her
Du er
den store ånde bagved vores planer
der blæser liv i mere end vi aner


Opstandelsen er lige her
Du går
med mennesker der smiler lidt generte
til en der pludslig kigger op og ser det


Opstandelsen er lige her
Du går
med sagte skridt hos dem der bærer andre
og alt til trods blir ved og ved at vandre

Opstandelsen er lige her
Du ser
vi ligger angstgrå i de værste stunder
du lægger dine stærke arme under


Opstandelsen er lige her
Du sker
når mennesker der vakler tæt med sorgen,
igen kan se og smile: sikken morgen!


Opstandelsen er lige her
Du er
din himmel når den blæser gennem sjæle
som mærker dig og endelig kan knæle


Opstandelsen er lige her
Du er
når vi kan give alt det liv tilbage
som nogen tog fra os på onde dage


Iben Krogsdal, 2011

Prædiken

Indholdet fra min påskedags refleksion går igen, så hvis man hellere vil lytte til den, kan I lytte med på den senere.

Dagens påskeberetning gik to veje for mig i dag.

Den ene vej er en cirkel: gå tilbage til start, gå derhen, hvor I kommer fra. Det starter forfra igen
Den anden vej taler, om at der her sker noget helt nyt, aldrig set før, intet er længere det samme.
To veje, som på en måde går hver for sig. Men samtidig går hånd i hånd.

Det er helt nyt, at kvinderne står foran den tomme grav og hører englenes ord. Og det er værd at bemærke, at det lige netop er kvinderne, der får denne besked. Beskeden om at fortælle det mest centrale i kristendommen. Nemlig opstandelsen. – Han er her ikke, han er stået op fra de døde, som han havde sagt.
Og det budskab fortæller dem og os, at Jesus er stået op fra de døde.
Døden sejrede ikke over ham. Der er mere end døden i livet.
Livet går videre herfra. Men på en ny måde, med en ny virkelighed
Den tomme grav er derfor et billede på et håb. Et håb om, at døden ikke er det sidste i vores liv. Men at der er mere at komme efter.
At der er en opstandelse, der er noget større.

Og på den anden side, så er der noget, der gentager sig i fortællingen, en cirkulær bevægelse, der bevæger sig tilbage til udgangspunktet.
Englen siger til kvinderne, Maria Magdalene og den anden Maria, at de skal ud for at fortælle, hvad de har hørt fra englene, og fortælle det videre til de andre. Og når de har gjort det, så skal de mødes der, hvor det hele startede. De skal mødes i Galilæa. Der hvor Jesus selv kommer fra og er opvokset i Nazaret. Historien går videre til der, hvor den startede, nærmest forfra.
Opstandelsen er nærmest at starte forfra. Starte forfra på fortællingen, forfra på forkyndelsen. Forfra på livet.
Men dog med én væsentlig ændring – at vi nu kender opstandelsen. At vi lever under andre forhold som mennesker.

Evangeliet i dag er et stærkt ord om at opstandelse. At vi lever i en tid med et håb og en opstandelse.
At vi i enkelte øjeblikke kan se denne opstandelse som en trøst og et håb. Når vi mister og livet gør ondt, så kan livet stadig blomstre op, som vi sang sammen i Iben Krogsdals salme.

Med billeder på mennesker, der møder opstandelsen eller møder håbet om opstandelsen. Som vi sang:

Du sker
når mennesker der vakler tæt med sorgen,
igen kan se og smile: sikken morgen!

Opstandelse giver et håb for noget mere. Fortæller os, at vores sorg ikke er det sidste. Et håb om sejren over døden. At vi sejrer over det mistede, og at vi har et håb om mere end det. At vi alle vil sejrer over døden.
Og samtidig forkynder opstandelsen, at vi som mennesker løber ud for at fortælle det, at vi fortsætter vores liv. At vi på trods af dødens magt går tilbage. Ikke som før, med en enkelt afgørende ændring, nemlig opstandelsen i vores liv.

Opstandelsen er lige her!
Amen

Bøn
Himmelse far og skaber,
Tak for din storhed, din nåde og dit skaberværk.
Tak for, at du lod din søn komme til jorden.
At han lærte os, at livet er mere end os selv
At han gik en vej, som vi nu kan gå sammen.
Og at han gav sig selv for os,
For at vi også kan sejre over døden.
Jeg beder for dem, der er syge, dem, der har det svært.
Dem, der ligger for døden, og dem, der er tæt på dem.
Jeg beder for fred og forsoning.
For mennesker med smerter og med sorg.
Med frygt og med skam.
Jeg beder for, at vi alle må opleve opstandelsen i vores liv.
At vi må mærke, at der er mere at komme efter.
Og at vi må høre det håb, der kommer fra dig.

Og lad os sammen bede den bøn du har lært os.

Vor Fader,
du som er i himlene!
Helliget blive dit navn,
komme dit rige,
ske din vilje
som i himlen således også på jorden;
giv os i dag vort daglige brød;
og forlad os vor skyld,
som også vi forlader vore skyldnere,
og led os ikke ind i fristelse,
men fri os fra det onde.
For dit er Riget og magten og æren i evighed!
Amen


Salme
Vi vil synge den klassiske påskesalme “Hil dig frelser og forsoner”. Her vil vi lytte til vores egen Kirsten Sørensen, der spiller på klaveret. Linket kan findes her

Hil dig, Frelser og Forsoner!
Verden dig med torne kroner,
du det ser, jeg har i sinde
rosenkrans om kors at vinde,
giv dertil mig mod og held!

Hvad har dig hos Gud bedrøvet,
og hvad elsked du hos støvet,
at du ville alt opgive
for at holde os i live,
os dig at meddele hel?

Kærligheden, hjertegløden
stærkere var her end døden;
heller giver du end tager,
ene derfor dig behager
korsets død i vores sted.

Ak! nu føler jeg til fulde
hjertets hårdhed, hjertets kulde.
Hvad udsprang af disse fjelde,
navnet værd, til at gengælde,
Frelsermand, din kærlighed?

Dog jeg tror, af dine vunder
væld udsprang til stort vidunder,
mægtigt til hver sten at vælte,
til isbjerge selv at smelte,
til at tvætte hjertet rent.

Derfor beder jeg med tårer:
Led den ind i mine årer,
floden, som kan klipper vælte,
floden, som kan isbjerg smelte,
som kan blodskyld tvætte af!

Du, som har dig selv mig givet,
lad i dig mig elske livet,
så for dig kun hjertet banker,
så kun du i mine tanker
er den dybe sammenhæng!

Skønt jeg må som blomsten visne,
skønt min hånd og barm må isne,
du, jeg tror, kan det så mage,
at jeg døden ej skal smage,
du betalte syndens sold.

Ja, jeg tror på korsets gåde,
gør det, Frelser, af din nåde.
Stå mig bi, når fjenden frister!
Ræk mig hånd, når øjet brister!
Sig: vi går til Paradis!

N.F.S. Grundtvig 1837.

Afslutning
Tak for nu. I den kommende uge vil der igen være Fællesskab på trods fredag og søndag kl. 14.00, og senere på ugen kommer der et nyhedsbrev fra menigheden, hvor vi fortæller mere om, hvordan vi fortsætter med at holde gudstjenester eller refleksioner indtil 10. maj.
Tak for nu, og vi vil sluttet med at til ønske hinanden det bedste, vi ved.

Velsignelse
Herren velsigne dig og bevare dig,
Herren lade sit ansigt lyse over dig og være dig nådig,
Herren løfte sit ansigt på dig og give dig fred.
Amen