Nyhedsbrev 1

 

 

 

GODT NYTÅR – nytårsdag
Seniorgruppen
De sidste almindelige gudstjenester …
Ekstraordinært menighedsmøde
Korene øver – igen
Spejdernes nytår
Send en tanke – bed en bøn
Tillykke
Ny bibellæseplan for 2019
Himmelske Dage på Heden
Glimt fra julen 2018
Kalenderen 

Eftertanken

– Læs hele nyhedsbrevet her