Baptistkirkens Sommer-stævne

16.- 22. juli 2017 –

Baptistkirkens Sommerstævne.

Lindenborg Efterskole
Borrevejlevej 26, Lejre, 4000 Roskilde.

Benyt dig af, at vi bor tæt ved Sommerstævnet, deltag f.ex. i disse anledninger:
Tilmeld dig her: http://congresso.baptistkirken.dk/index.php?id=214

Dagsorden for LK1 2017: Indkaldelse til LK1 2017

Forslag til program på Sommerstævnet: Sommerstævne forslag

Søndag kl. 19.00:
SOMMERSTÆVNETS ÅBNING

Søndag kl. 19.30:
ÅBNINGSGUDSTJENESTE v/ Gunni Bjørsted
Gunni er af mange kendt som forfatter til en række bøger; senest en bog med titlen ”Sandheden lever”. Han har siden 1982 været præst i Missionsforbundets menigheder i Åbenrå, Frederiksværk, Amager, og han er nu ansat i Osted og Vanløse.
Gunni er optaget af at hjælpe mennesker ind i Guds store og kærlige favn og ud i en sand, ægte og relevant efterfølgelse af Kristus. ”Åndelig medvandring” er en væsentlig del af hans daglige tjeneste i menighederne, ligesom han jævnligt afholder retræter

Mandag kl. 11.15 – 12.15
SOLA SCRIPTURA – SKRIFTEN ALENE v/ Allan Ibsen

Med ”Skriften alene” som tema underviser Allan Ibsen. Allan har en særlig interesse i området og vil denne formiddag forsøge at svare på nogle af følgende spørgsmål. Hvad kan vi bruge vores jødiske rødder til? Giver det mening at se tilbage på dem? Kan den måde, jøderne bruger Skriften på, give os kristne en ny vinkel til de gammeltestamentlige tekster? Eller kan de jødiske rødder være med til at belyse og ændre vores forståelse af Det nye Testamente og den kontekst, det foregår og er skrevet i?

En række latinske slogans knytter sig til reformationen. Præster fra BaptistKirken og Missionsforbundet vil belyse disse ud fra Bibelen. Disse slogans er en del af vore rødder. Hvad betyder disse udtryk for os i dag? Kan de bruges som retningsgivere for vores trosvandring?
Se mere her: http://sommerstaevnet.dk/Spor.aspx

Mandag 15.30 – 17.00
KIRKER I MISSION – MISSIONSFEST I BAPTISTKIRKEN
v/ Line- og Rasmus Hylleberg og deres børn samt Johanne Kofoed m.fl.

Årets seminar om International mission bliver et festfyrværkeri af sang, dans og (korte) beretninger fra livet i især Rwanda.
Familien Hylleberg – og især deres børn – vil berette om deres indtryk og oplevelser efter to et halvt år som missionærer i Rwanda og Burundi. YEGO-teamets ungdomsledere, Johanne Kofoed og Helene Gammelmark, vil føre os ind i afrikansk sang og dans, hvor det er muligt at være med! Helene og Johanne får støtte fra Holbæk menigheds kor til sangdelen. Der vil også blive budt på kulinariske lækkerier ligesom det i den sidste afdeling af seminaret vil være muligt at få sig en snak med Hanne og Hartvig Weber-Hansen og Familien Vagner og de andre Afrika-engagerede personer og organisationer (DBSU, Kvindenetværket og YEGO), der vil være tilstede under seminaret.
Snyd ikke dig selv for denne oplevelse mandag fra 15.30 til 17!

Tirsdag kl. 16.00
MÆND OG KVINDER, SØNNER OG DØTRE v/ Kathrine Lilleør

Den populære landskendte præst Kathrine Lilleør holder foredraget ”Mænd og kvinder, sønner og døtre. Et collageforedrag om selvforståelse, tilgivelse og kærlighed.”
Foredraget er en gave til stævnet fra Danske Baptisters Kvindenetværk i anledningen af deres 90 års jubilæum. Både mænd og kvinder er hjerteligt velkomne.
Der vil ikke være debat efter foredraget.
Kathrine Lilleør er født 26. august 1964 og uddannet cand. theol. i 1991.Var sognepræst ved Slagslunde og Ganløse Kirker, inden hun i 2014 kom til Sankt Pauls Kirke i Københavns Nyboder-kvarter.
Er mor til tre døtre og har tidligere fortalt om den skilsmisse, hun var igennem, mens børnene var små. Bor nu sammen med sin mand Joakim Lilholt, direktør i Tandlægeforeningen.
Er foruden sin præstegerning kendt som debattør, foredragsholder, klummeskribent, tidligere medlem af Etisk Råd og forfatter.
Hun har skrevet ph.d.-afhandling om H.C. Andersen, debatbog med Naser Khader “Tro mod tro.” I 2009 udkom hendes bestseller “Kvinde, hvorfor græder du”, og siden har hun skrevet “Liv og ledelse” om erhvervsmanden Lars Nørby Johansen, “Kærligheden er”, klummesamlingen “50 meninger til tiden” og “Glæd dig! 24 livshistorier”.

Onsdag, torsdag og fredag kl. 10.00 – 11.00
LEVENDE VAND FRA GAMLE KILDER, REFORMATION OG FORNYELSE v/Teun van der Leer

Tre formiddage, fra onsdag til fredag, er dagens første underviser Teun van der Leer – så dermed bliver han årets hovedunderviser på sommerstævnet. Han er 57 år, rektor på det hollandske Baptist-seminarium i Amsterdam. Han er også formand for udvalget for teologi og undervisning under EBF, det europæiske baptist-fællesskab. Han underviser i historie, teologi, ekklesiologi (kirkelære) og liturgi. Han er gift med Ria, der også kommer med til Danmark.
Overskriften for hans undervisning er ”Levende vand fra gamle kilder, reformation og fornyelse”.
De emner, han skal tale over er onsdag ”Kaldet til at være Gud-centreret”, torsdag: ”Kaldet til at være bibel-centreret” og endelig fredag ”Kaldet til at være kirke-centreret”.

Formiddagene på sommerstævnet bliver i år struktureret på en ny måde. Der bliver to gange undervisning á knap en time, med to forskellige undervisere de fleste dage. Den første bliver en person, vi har hentet ind udefra, den anden er for det meste ”en af vores egne”.

Onsdag kl. 13.30 – 17.00
NADVER- OG MINDEGUDSTJENESTE

BAPTISTKIRKENS LANDSKONFERENCE
Dagsorden: Indkaldelse til LK1 2017

Torsdag kl. 13.30 – 15.00
BAPTISTKIRKENS LANDSKONFERENCE
Dagsorden udsendes senere

Torsdag kl. 19.30 – 21.30
GUDSTJENESTE v/ Raymond Jensen
Raymond Jensen er teolog og præst i Østhimmerlands baptistmenighed og taler torsdag aften.
Han siger: ”Vi skal tilbage til kilderne. Som frie kristne har vi dybe rødder. Vi repræsenterer ikke en modsætning til eller modifikation af andre kirkelige retninger. Vi står derimod for et enkelt, bibelsk menighedssyn, som har sit forbillede fra de første kristne. Deres ”kirkehistorie” læser vi om i Apostlenes Gerninger. De allerførste kristne er vore kirkefædrePå den tid i den moderne kirkehistorie som vi kalder ”Reformationen” havde flere mennesker blik for, at kirkens struktur og selvopfundne regler og regulativer havde taget magten fra Guds Ord.
Vi er som baptister og missionsforbundere Ordets folk. Vi tager vores anvisninger direkte fra Guds Ord under Helligåndens vejledning, og fra Ordet og Åndens tale til den enkelte kristnes hjerte.”

Fredag kl. 15.30 – 17.00
DÅBS- OG NADVERGUDSTJENESTE
Fredag eftermiddag vil vi som noget nyt planlægge en dåbs- og nadvergudstjeneste. De seneste år har der været dåb på sommerstævnet, men dette har været udenfor programmet og uden en egentlig gudstjeneste for alle deltagere som ramme. Det gør vi noget ved i år. Alle spor, både børn og voksne, deltager i denne fælles gudstjeneste på stævnets sidste dag.
Hvis vejret er til det, bliver det ved vandet – med lydanlæg, så alle kan høre, hvad der bliver sagt, spillet og sunget.

Se hele programmet her: http://sommerstaevnet.dk/Program.aspx
– og se alt om stævnet her: http://sommerstaevnet.dk/